1an.tol

v sambung;

Kata Turunan:

an.tol.ang

v sambungkan;

an.tol.anga

v disambungkannya;

an.tol.in

v beri penyambung;

an.tol.ina

v diberinya penyambung;

an.tol-an.tol.an

n sambungan yg tidak kuat;

ka.an.tol.ang (kan.tol.ang)

v disambungkan (oleh);

ka.an.tol.in (kan.tol.in)

v disambungi sst;

ma.an.tol (man.tol)

v berpenyambung;

ngan.tol.ang

v menyambungkan;

ngan.tol.in

v menyambungkan (pd)

2an.tol

n rambut cemara;