1apel

a lambat: palaibné -- larinya lambat

2apel

a kurang ramping: pengawakné -- perawakannya kurang ramping

3apel

n buah apel