apem

n apem;

Kata Turunan:

ma.a.pem (ma.pem)

v berisi apem;

nga.pem

v membuat apem