ar.ca.na

1. v puja

2. v pujaan, pemujaan

Kata Turunan:

ka.ar.ca.na (kar.ca.na)

v dipuja (oleh);

mang.ar.ca.na

v memuja: ~ Betara Surya memuja Dewa Surya;

ngar.ca.na

v memuja;

pa.ngar.ca.na

n pemujaan