asas

v petik sampai habis;

Kata Turunan:

asasa

v dipetiknya;

asas.ang

v petikan;

asas.anga

v dipetikannya;

asas.in

v petiki;

asas.ina

v dipetikinya;

ka.a.sas (ka.sas)

v dipetik (oleh);

ka.a.sas.ang (ka.sas.ang)

v dipetikkan (oleh);

ka.a.sas.in (ka.sas.in)

v dipetiki (oleh);

ma.a.sas (ma.sas)

v terpetik;

nga.sas

v memetik;

nga.sas.ang

v memetikkan;

nga.sas.in

v memetiki