asir, nga.sir

v membaui;

Kata Turunan:

asira

v dibauinya;

ka.a.sir (ka.sir)

v dibaui (oleh)