asu

Ami n anjing: -- ajag anjing hutan; -- amundung orang kebanyakan yg mem_ peristri golongan bangsawan (zaman dahulu tidak dibenarkan oleh hukum adat); -- gaplong anjing besar dl mitologi Hindu