ayak

1. v aduk (dg telapak tangan)

2. v aniaya

Kata Turunan:

ayaka

1. v diaduknya

2. v dianiayanya

ka.a.yak (ka.yak)

1. v diaduk (oleh)

2. v dianiaya (oleh)

ma.a.yak (ma.yak)

1. v diaduk (dg tapak tangan)

2. v teraniaya

nga.yak

1. v mengaduk adonan (dg tapak tangan)

2. v menganiaya