ayum

1. v sisipi

2. v perbaiki yg rusak saja

Kata Turunan:

ayuma

1. v disisipinya

2. v diperbaikinya

ayum.in

1. v sisipi

2. v perbaiki

ayum-a.yum.an

n hasil perbaikan;

ka.a.yum (ka.yum)

1. v disisipi (oleh)

2. v diperbaiki (oleh)

ka.a.yum.in (ka.yum.in)

1. v menyisipi (oleh)

2. v memperbaiki (oleh)

ma.a.yum (ma.yum)

1. v tersisipi

2. v diperbaiki

nga.yum

1. v menyisipi

2. v memperbaiki: ~ palinggih memperbaiki bagian palinggih yg rusak

nga.yum.in

1. v menyisipi

2. v memperbaiki