1ba.bah

Bll n pucuk enau

2ba.bah

n sebutan bagi laki-laki Cina peranakan