ba.jeg

a tegak lurus;

Gabungan Kata:

ba.jeg surya

tepat tengah hari