ba.kar

Ami v bakar; panggang;

Kata Turunan:

ba.kara

v dibakarnya; dipanggangnya;

ba.kar.ang

v bakarkan; panggangkan;

ba.kar.anga

v dibakarkannya; dipanggangkannya;

ka.ba.kar

v dibakar (oleh); dipanggang (oleh);

ka.ba.kar.ang

v dibakarkan (oleh); dipanggangkan (oleh);

ma.kar

v membakar; memanggang: ~ jatah membakar satai;