1ba.sah

n hama; penyakit tanaman: padin tiangé kena -- padi saya kena hama

2ba.sah → 2Pa.sah