1bau

Asi n bahu; pundak;

2bau

Asi a baru: ida ~ rauh saking Jawi beliau baru datang dr Jawa