1ba.yar

Tbn Ks v makan: -- suba telahang makanlah semuanya

2ba.yar → utah