be.dos

a cepat marah: ia mula jlema -- ia memang orang cepat marah