be.dut

v lempar dg batu, bola, dsb;

Kata Turunan:

be.duta

v dilemparnya dg batu, bola, dsb;

be.dut.ang

v lempar dg batu, bola, dsb;

be.dut.anga

v dilemparkannya dg batu, bola, dsb;

ka.be.dut

v dilempar dg batu, bola, dsb; (oleh);

ka.be.dut.ang

v dilemparkan dg batu, bola, dsb (oleh);

ma.be.dut

v terlempar dg batu, bola, dsb;

me.dut

v melempar batu, bola, dsb: da -- timpal uli duri jangan memukul kawan dr belakang;

me.dut.ang

v melemparkan dg batu, bola, dsb