be.kung

a mandul (tt orang, binatang); tidak mempunyai anak