be.lad

1. a pelan, lambat, lamban: pajalanné -- jalannya lambat

2. a jarang: tuaké -- masan ené jarang ada tuak musim ini

3. a tipis, kabur: warnané -- warnanya tipis