be.les, ma.be.les

v tidak putus-putusnya (tt kedatangan)