bén.dot

a gembung sebelah (tt kepala): sirah -- kepala gembung sebelah