be.ngah

1. a segar, agak putih (tidak hitam): kulitné -- kulitnya agak putih (tidak hitam)

2. a agak merah: kulit buluané ento suba -- kulit buah rambutan itu sudah agak merah