be.nyel

1. a kenyal, kurang empuk

2. a mengandung lemak

3. a mengandung air

4. a hancur, kacau: gagaéné -- pekerjaannya kacau