bi.a.yag, ma.bi.a.yag.an

v berserakan; berhamburan: nasiné ~ di bataranné nasi itu berserakan di lantai;

Kata Turunan:

bi.a.yag.ang

v serakkan; hamburkan; tebarkan;

bi.a.yag.anga

v diserakkannya; dihamburkannya; ditebarkannya;

bi.a.yag.in

v seraki; hamburi; tebari;

bi.a.yag.ina

v diserakinya; dihamburinya; ditebarinya;

ka.bi.a.yag.ang

v diserakkan (oleh); dihamburkan (oleh); ditebarkan (oleh);

ka.bi.a.yag.in

v diseraki (oleh); dihamburi (oleh); ditebari (oleh);

mi.a.yag.ang

v menghamburkan; menebarkan;

mi.a.yag.in

v menghamburi; menebari