bleng.ka.kan

1. Ks a miskin: tiwas -- miskin tidak mempunyai apa-apa

2. Ks a kelaparan