bli.us

n hama padi atau palawija: padiné mati kena -- padi itu mati terkena hama