bora

v dibornya: tanahé suba ~ tanah itu sudah dibornya;

bo.ra

n tudung saji yg besar