brah.ma.ca.ri

n tidak melakukan hubungan kelamin selama menuntut ilmu pengetahuan/ketuhanan; masa menuntut ilmu pengetahuan