bra.rak, ma.brak.rak.an

v berhamburan; berserakan;

Kata Turunan:

abra.rak

num jumlahnya banyak;

bra.rak.ang

v hamburkan; serakkan;

bra.rak.anga

v dihamburkannya;

bra.rak.in

v hamburi; seraki;

bra.rak.ina

v dihamburinya; diserakinya;

ka.bra.rak.ang

v dihamburkan (oleh); diserakkan (oleh);

ka.bra.rak.in

v dihamburi (oleh); diseraki (oleh);

mra.rak.ang

v menghamburkan; menyerakkan;

mra.rak.in

v menghamburi; menyeraki;

pa.bra.rak

v terhambur; terserak