bu.deg

a kacau; keruh: tusing dadi ngaé surat -- tidak boleh membuat surat untuk mengacau (surat kaleng)