1bu.ka

p seperti: -- kéto munyiné spt itu (demikian) ucapannya

2bu.ka

n ulu sungai bu.ka.kak Bll n guling babi yg matang sebelah untuk keperluan sajen