bu.lu.an

n rambutan: mabatun --, ki seorang diri, tidak mempunyai kaum kerabat