1bun.tut

a dl keadaan terpotong: cicing -- anjing yg ekornya terpotong; pendek (tt pakaian);

Kata Turunan:

bun.tut.ang

v potongkan; pendekkan;

bun.tut.anga

v dipotongkannya; dipendekkannya;

bun.tut.in

v potongi; pendekkan: ~ ikuhné potongi ekornya; buka babu-angé ~, ki galaknya berapi-api;

bun.tut.ina

v dipotonginya; dipendekkannya;

ka.bun.tut.ang

v dipotong (oleh); dipendekkan (oleh);

mun.tut.ang

v memotongkan; memendekkan

mun.tut.in

v memotongi; memendekkan

2bun.tut

Aso n kaki;

Kata Turunan:

ma.bun.tut

v berkaki

3bun.tut

n ekor: sing ada -- né, ki tidak ada lanjutannya (tt perkara)