bu.san

n tadi: ia -- teka mai dia tadi datang ke sini;

Kata Turunan:

bu.san-bu.san

adv sebentar-sebentar: ~ nagih nginem yéh sebentar-sebentar minta minum air