1ca.car

v bagi;

2ca.car

n penyakit cacar;

Kata Turunan:

ca.cara

v disuntik dg vaksin cacar;

nya.car

v mencacar