ca.luh

a biasa dan leluasa: ia -- dini dia biasa dan leluasa di sini