1ca.ping

n cambang

2ca.ping

n pinggir: -- jurang pinggir jurang; -- papah pinggir pelepah