cap.lok

Ks v makan dg menyergap (spt babi, anjing, dsb);

Kata Turunan:

cap.loka

v dimakannya;

ka.cap.lok

v dimakan (oleh);

ma.cap.lok

v termakan;

nyap.lok

v makan dg menyergap