ca.uh, cu.ah-ca.uh

a tidak menentu: i raga tusing dadi mamunyi ~ kita tidak boleh berkata-kata tidak menentu