ce.put

a tidak mempunyai ahli waris; tidak mempunyai keturunan