ce.rah

a retak: piringé -- piring itu retak;

Kata Turunan:

ce.rah.anga

v diretakkannya;

ka.ce.rah.ang

v diretakkan (oleh);

nye.rah.ang

v meretakkan