1créng.gah

n sj pisang yg buahnya panjang dan melengkung

2créng.gah

a panjang dan runcing (tanduk, ranting, dsb)

3créng.gah, pa.créng.gah

v bercabangcabang: kayu ~ kayu bercabang-cabang