da.gel

v lempar;

Kata Turunan:

da.gela

v dilemparnya;

da.gel.an

n hasil melempar;

da.gel-da.gela

v dilempar-lemparnya

beberapa

kali;

ka.da.gel

v dilempar (oleh);

ma.da.gel

v terlempar;

na.gel

v melempar