1dar.ma

1. n kebenaran: kebajikan: madasar -- berdasarkan kebenaran;

2. n agama: Hindu -- Agama Hindu

3. a sabar: ia mula -- pesan ia memang penyabar

Gabungan Kata:

dar.ma duta

utusan keagamaan (untuk menyebarkan agama);

dar.ma gita

lagu-lagu yg terkait dg agama Hindu;

dar.ma santi

ramah tamah, acara tali persahabatan setelah Nyepi;

dar.ma sesana

aturan-aturan agama;

dar.ma sunia

ajaran-ajaran untuk mencapai ketenangan abadi;

dar.ma Sunu

Darma Wangsa, putra Pandu yg pertama dl cerita Mahabharata;

dar.ma tula

diskusi, tanya jawab (tt agama);

dar.ma wacana

ceramah (tt agama), pidato;

dar.ma yatra

perjalanan untuk menyebarkan ajaran agama

2dar.ma, pa.dar.man

n pura tempat pemujaan arwah leluhur