dar.sa.na

1. n contoh: teladan: ento patut anggona -- baan guminé itu patut dipakai teladan oleh rakyat

2. n ajaran atau azas dl keagamaan

Kata Turunan:

ma.dar.sa.na

v berbuat dg kerendahan hati;

dar.sa.na.in

v rendahkanlah dirimu