1de.deh

v halau dr belakang (tt hewan);

Kata Turunan:

de.deh.ang

v halaukan;

de.deh.anga

v dihalaukannya;

ka.de.deh

v dihalau (oleh);

ka.de.deh.ang

v dihalaukannya (oleh);

ma.de.deh

v terhalau;

ne.deh

v menghalau: ~ sampi ka uma menghalau sapi ke sawah;

ne.deh.ang

v menghalaukan

2de.deh

v berawan: langité -- uli ibi langit berawan sejak kemarin