de.gag

1. a tidak sopan

2. a angkuh: -- délem, ki besar mulut, tp penakut