de.lu, ne.lu

a mual: basangné ~ perutnya mual;

Kata Turunan:

de.lu-de.lu

a mual