dem.pul

n dempul;

Kata Turunan:

dem.pula

v didempulnya;

dem.pul.ang

v dempulkan;

dem.pul.anga

v didempulkannya;

dem.pul.in

v dempuli;

dem.pul.ina

v didempulinya;

ka.dem.pul

v didempul (oleh);

ka.dem.pul.ang

v didempulkan (oleh);

ka.dem.pul.in

v didempuli (oleh);

ma.dem.pul

v berdempul; didempul;

nem.pul

v mendempul;

nem.pul.ang

v mendempulkan;

nem.pul.in

v mendempuli