dés.ti

1. n ilmu hitam

2. n orang yg melaksanakan ilmu hitam

Kata Turunan:

dés.ti.na

v dikenainya ilmu hitam;

ka.dés.ti

v dikenai ilmu hitam (oleh);

nés.ti

v melaksanakan ilmu hitam